Globaal Medisch Dossier

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis sociale en administrati...
‣‣‣ Lees meer...

Attesten, formulieren en voorschriften

Attesten, formulieren en voorschriften Attesten kunnen aangevraagd worden via het e-mailadres info@doktervanbranteghem.be . Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak...
‣‣‣ Lees meer...

Tarieven

Hoeveel is het? De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen. Dokter Van Branteghem is een geconventioneerde arts. Het is mogelijk om zowel met cash als met Payconiq te betalen....
‣‣‣ Lees meer...

Wachtdiensten

Wachtdokter ’s Nachts, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht. U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 1...
‣‣‣ Lees meer...