Medische wachtdiensten

’s Nachts, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht.
U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 09 236 50 00

Bel 100 bij een levensbedreigende situatie.

Wachtdiensten

 Wachtdienst  Telefoon Link
 Wachtdienst Gent  09 236 50 00  www.huisartsenwachtposten.be
 Wachtdienst Gent  0900 10 500  www.apotheek.be